top of page

HOVEDPINE

Hvad er hovedpine?

De fleste har oplevet at have hovedpine, som ofte forsvinder igen uden behov for behandling med medicin. Oplever du hovedpine jævnligt, kan det bl.a. skyldes stress og/eller spændinger i nakken.

 

Hovedpinesygdomme er skyld i ca. 20% af sygefraværet i Danmark og er en betydelig samfundsøkonomisk omkostning. 

Hovedpine inddeles i primære og sekundære hovedpinesygdomme, hvor de primære hovedpineformer opstår uden anden påviselig sygdom, mens de sekundære opstår som følge af andre tilstande f.eks. hovedskader, blødning i hjernen eller overforbrug af medicin.

De hyppigste primære hovedpinesygdomme er migræne og spændingshovedpine, mens hovedpine som følge af medicinoverforbrug (MOH) er den hyppigste sekundære hovedpineform. I den almene befolkning lider ca. 2-3% af en sekundær hovedpine.

Uanset hvilken type hovedpine der er tale om, arbejder vi hos OPTIMUS - Fysioterapi & P-DTR ud fra en helhedsorienteret tilgang med udgangspunkt i din livssituation og hjælper dig til at finde ud af, om der er andre parametre, der kunne påvirke hovedpine såsom stress på arbejde, begrænset daglig motion, manglende søvn?

Vi arbejder meget med udgangspunkt i dit nervesystem.

Spændte muskler, kvalme, lysfølsomhed er alle symptomer, der forårsages af dit Centralnervesystem (CNS). CNS modtager konstant information fra kroppen og omgivelserne, tolker på dem og forsøger på bedste vis at skabe en passende reaktion. Er der ukorrekt information der sendes til CNS, kan reaktionen være hovedpine.

Gode råd til

Hovedpine

Varier  dine arbejdsstillinger

Bevægelse er godt for spændinger

Prioriter din søvn

Døjer du med akut eller kronisk hovedpine?

Bestil tid i dag og lad os hjælpe dig på rette vej

hovedpine
bottom of page