top of page

SKULDERSMERTER

Med skuldersmerter menes smerter omkring selve skulderleddet eller leddet mellem kraveben og skulder/skulderbladet.

 

Skuldersmerter forekommer hyppigt. I en almindelig lægepraksis kommer der cirka 40-50 patienter årligt med ondt i skulderen.

¼ af ældre mennesker har mere eller mindre hele tiden smerter fra skulderen

Hvad er skuldersmerter?

Der findes mange forskellige diagnoser, og skulderleddet er også et af de komplekse led, rent biomekanisk.

De typiske symptomer er:

  • Smerter og nedsat bevægelighed

  • Irritation omkring senerne og slimsække

  • Ledkapslen kan være påvirket og medføre såkaldt frossen skulder

Læs om de mest almindelige skulderdiagnoser her på siden:

Indeklemningssyndrom (Impingement)

Indeklemningssyndrom er en diagnose, hvor en sene, ledkapsel eller slimsæk bliver indeklemt mellem overarmsknoglen og skulderloftet. Dette kan medføre betændelse (inflammation) i strukturerne, som hæver op.

Dette er en meget hyppig sportsskade og den hyppigste årsag til skuldersmerter.

Symptomerne er smerter dybt inde i skulderen, som kan stråle ned på ydersiden af overarmen, hvor smerten indimellem opleves stærkest.

Smerterne provokeres hvis man løfter armen ud til siden, hvor den første del af bevægelsen ikke gør voldsomt ondt, men er værst når armen når tæt ved vandret.

Behandling:

Er der tale om en akut skade, som fx et fald der har medført betændelse i en slimsæk så den hæver op, og derved skaber indeklemning, er det en god ide at aflaste skulderen de første par dage. Sørg dog endelig for at bevæge skulderen, da dette kan hjælpe med at komme sig hurtigere, samt at undgå yderligere komplikaitoner.

Det er en god ide at påbegynde rehabilitering hurtigt i form af bevægelsesøvelser for skulderen og langsomt, gradvist stabilitets- og styrketræning.

Har smerterne stået på i over 3 måneder, er det ikke længere sandsynligt, at det er strukturer der forårsager smerterne, men et overfølsomt nervesystem.

Kontakt en fysioterapeut med viden indenfor nervesystemet og moderne smertevidenskab, som kan hjælpe med råd og vejledning i forhold til træning.

Hos OPTIMUS - Fysioterapi & Smerteklinik har vi specialiseret os indenfor behandling af nervesystemet og kan hjælpe med at normalisere overfølsomheden i sansecellerne, der kan sende for mange signaler til hjernen og derved fastholde oplelvelsen af smerte.

Frossen skulder

En frossen skulder er en betændelsestilstand i skulderkapslen. Årsagen til denne betændelse er ukendt og kan komme helt spontant uden nogen form for provokation. Indimellem opstår det efter en skade på skulderen.

Tilstanden optræder som regel i 40-60 års alderen, lige hyppigt hos mænd og kvinder.

Risikoen for at udvikle sygdommen er højere, hvis man har sukkersyge.

Symptomer:

Det starter med smerter i skulderen, når man bevæger sig i yderstillinger. Især udadrotationer kan gøre ondt. Efterhånden bliver skulderen tiltagende stiv, så bevægelser i alle retninger begrænset, fortsat med smerter i yderstillinger. Smerterne forsvinder derefter gradvist, men stivheden består. langsomt forsvinder stivheden også. helesygdomsprocessen kan tage ½-3 år.

Skulderinstabilitet

Der kan være flere årsager til skulderinstabilitet. Ledlæbe, ledkapsel, ledbånd eller de små stabiliserende muskler omkring skulderleddet (rotatorcuffen) kan være slappe eller beskadiget.

Skulderen er et komplekst led, hvor mange strukturer er afhængige af hinanden. Fungerer rotatorcuffen fx ikke optimalt, vil der være en risiko for, at andre strukturer overbelastes.

Symptomer:

Det er typisk diffuse smerter, man oplever ved en instabil skulder. Klik-lyde kan forekomme ved bevægelse og nedsat kraft. Som følge af instabilitet kan overarmsknoglens ledhoved ikke holdes centreret i ledskålen ved kraftfulde bevægelser - såsom boldkast, og der opstår derfor hyppigt indeklemningssyndrom som følge af instabilitet.

Behandling:

Er strukturer som ledlæbe, ledkapsel eller ledbånd årsag til skulderinstabilitet, kan disse ikke genoptrænes og gøres stærkere. Man må derfor kigge på de små stabiliserende muskler omkring skulderleddet og optimere deres funktion.

Dog er det vigtigt at huske på, at kroppen fungerer som en helhed og vi mennesker bevæger os i bevægelses-kæder (Kinematic Chains). I nogle tilfælde er skulderinstabilitet kroppens måde at kompensere for noget andet, der ikke fungerer. Det er derfor vigtigt at klarlægge om symptomområdet egentlig er hovedårsagen, eller om der er andre dele af kroppen, som din hjerne forsøger at beskytte.

Hvis du døjer med skulderproblemer, så kontakt os og lad os sammen lave en plan for at få dig tilbage til en hverdag uden smerter.

bottom of page