top of page

HOFTE-/BÆKKENSMERTER

Hvad er hofte-/bækkensmerter?

Hofteleddet er leddet mellem lårbensknoglen og hofteskålen. Det er det største led i den menneskelige krop og udsættes for meget belastning gennem vores aktiviteter.

Hofteskålen er en del af hoftebenet som danner led med vores korsben på bagsiden, og skambenet på forsiden.

Hoftesmerter kan derfor betegnes som smerter omkring selve hofteleddet, lysken og også bækkensmerter.

Vi har skrevet om de hyppigste problemer:

Iskiassmerter

Nogle folk siger at de lider af "Iskias", men Iskias er blot navnet på kroppens største nerve, derudgår fra lænden og bækkenet og forløber på bagsiden af benet, ned til foden.

Selve diagnosen betegnes "Piriformissyndrom" som er en tilstand, hvor Piriformis-musklen (beliggende dybt under den store baldemuskel Gluteus maximus) er overspændt og komprimerer Iskiasnerven. Dette kan give udstrålinger ned langs benet.

Symptomer:

Symptomerne er dybe baldesmerter, ofte lænderygssmerter og udstrålende smerter til baglåret. Der kan være smerter og føleforstyrrelser længere ud i benet som følge af irritationen af iskiasnerven.

Typisk kan man have ondt når man fx sidder i bil og mange kan finde lindring ved gang.

Behandling:

Man kan lindre smerterne ved at udspænde Piriformis-musklen flere gange dagligt, kombineret med andre øvelser der sigter mod at afspænde musklen. Akupunktur kan i mange tilfælde bidrage til at mindske smerterne.

Det er vigtigt at finde ud af, hvorfor netop musklerne omkring hoften/bækken er spændte. Arbejdes der med årsagen, vil symptomerne også  forsvinde.

Senebetændelse i hoftebøjer og lyske

Vi har en del muskler der bidrager til at løfte benet og bøje hoften (Iliacus & Psoas er de vigtigste). Disse muskler udspringer fra de nederste lændehvirvler og hæfter på indersiden af lårbensknoglen.

Inderlårsmusklerne (adduktorerne) udspringer fra skambenet og løber ned på lårets inderside for at hæfte på bagsiden af lårbenet, og en enkel hæfter på skinnebenet (Gracilis).

Ved overbelastning af musklerne, kan der opstå betændelse eller irritation i senerne.

Symptomer:

Symptomerne er smerter i lysken, typisk i form af en smertetriade med igangsætningsbesvær, men bedring efter opvarmning og sidst på belastningen atter smerter. Smerterne kan stråle lidt op i maven eller ned langs inderlåret.

Behandling:

Nogle kan opnå lindring ved at strække musklerne ud. Styrketræning har vist sig at være effektiv til at nedsætte smerterne.

Man må også se på hvilke årsagssammenhænge der er, som har medført evt. overbelastning af musklerne - skyldes problemet en ny, uvant aktivitet, eller har musklerne været anspændte gennem længere tid? I så fald bør behandlingen være rettet mod at forstå, hvorfor kroppen har valgt en bevægelsesstrategi, som har medført øget spænding i musklerne.

Smerte omkring bagsiden af bækkenet (SI-led)

SI-leddene er leddene mellem hoftebenet og korsbenet (Sacro-Iliaca-led).

Der foregår minimalt bevægelse i dette led, som er fastholdt af meget stramme ledbånd. Det menes, at bevægelse i leddet primært bidrager til "proprioceptionen" (Stillingssansen).

Smerter omkring SI-leddene kan muligvis være forårsaget af inflammation (betændelse) eller irritation af diverse ledbånd.

Kvinder kan opleve smerter i SI-leddene under og efter gravidiet, sandsynligvis pga. den ændrede hormonbalance, som medfører løsere ledbånd.

Symptomer:

Der kan være en trætheds- og ømhedsfornemmelse over den nederste del af lænden og bækkenet. Smerterne kan opleves samme sted, og trække frem i lysken eller ned balden. Smerterne kan fremprovokeres enten ved foroverbøjning, bagoverbøjninger, benløft eller rotation i ryggen. Benet kan føles tungt.

Behandling:

Alt efter årsagen kan ledmanipulation/ledmobilisering af SI-leddet, ryggen og/eller leddet ved skambenet give en positiv lindring.

Bevægelse og træning er godt for at holde leddet i bevægelse og stimulere området.

Er du træt af hofte- eller bækkensmerter og ønsker du hjælp?

Kontakt os, og lad os sammen lægge en plan for dit forløb!

bottom of page