top of page
aku_edited.jpg

AKUPUNKTUR 
I ÅBYHØJ

Oplever du irritation i en muskel eller sene?

Har du overbelastet en muskel eller sene?

Søger du smertelindring her og nu?

Har du iritation og smerter i nakke, skulder, ryg, baglår eller læg?

Har du brug for at få normaliseret muskelspænding omkring et led for en stund?

Akupunktur kan bidrage til at lindre på ledsmerter og mindske spændinger i muskler og sener.

Bestil en tid til enten Massage eller Ledmanipulation og vælg akupunktur som tillægsydelse

Medicinsk akupunktur hos

OPTIMUS - Fysioterapi & Smerteklinik

Overordnet set findes der to store hovedgrupper indenfor akupunktur:

  • Traditionel Kinesisk akupunktur

  • Medicinsk akupunktur

Hvor Traditionel Kinesisk akupunktur har rødder og forklaringsmodeller indenfor Traditionel Kinesisk Medicin (TCM), er Medicinsk akupunktur funderet i moderne sundhedsvidenskabelige principper og tager udgangspunkt i den bio-psyko-sociale tilgang til kliniske tilstande. 

OPTIMUS - Fysioterapi & Smerteklinik tilbyder Medicinsk akupunktur.

Eksperimentelle studier har påvist, at akupunktur har en påvirkning lokalt i muskler og sener, på rygmarvsniveau og "centrale effekter" i hjernen. Trods udfordringer i relation til placebo og dobbelt blinding, bekræfter både systematiske reviews og store multicenterstudier signifikante og klinisk relevante effekter af akupunktur.

 

Bedst evidens er der for effekt ved kroniske knæsmerter, lændesmerter (Low Back Pain), migræne- og spændingshovedpine og til dels hofteartrose, kroniske nakkesmerter og kroniske skuldersmerter. Dokumenteret effekt, minimale bivirkninger og ”cost effectiveness” er således væsentlige parametre for akupunkturs potentiale i det etablerede sundhedssystem.

Hvordan virker medicinsk akupunktur?

De sidste 30 års forskning i akupunkturens neurofysiologiske effekter leder i dag til klare bud på dens virkemidler.

 

Akupunktur kan understøtte lokale processer såsom blodgennemstrømning, samtidig med at det, på rygmarvs- og hjerneniveau, begrænser information om potentielt fare og skader.

Centralt (i hjernen) kan akupunktur medføre regulering af det autonome nervesystem, det hormonelle system, samt bedring af søvn og almen tilstand.

Ved anvendelse af medicinsk akupunktur prioriteres der imellem punkter med stærke lokale/segmentale effekter og punkter med stærke centrale/generelle effekter. 

Medicinsk akupunktur tilbydes som tillæg til enten Ledmanipulation eller Massage

bottom of page