top of page

VORES 
SMERTETILGANG

Smerter er ikke altid lige til!

Vores forståelse for hvad smerter er, har udviklet sig meget de senere år og er under stadig udvikling.

Den nyeste forskning tyder på, at vi må ændre vores forståelsesramme omkring smerter og bevæge os væk fra gamle forklaringsmodeller, der bygger på anatomiske og biomekaniske årsagssammenhænge.

Videnskaben har forkastet tidligere antagelser om, at smerter stammer fra aktivering af såkaldte smerte-nerveceller. I dag ved vi, at smerter består af flere bidragsydere.

En af de mest anerkendte definitioner af smerte kommer fra IASP (The International Association for the Study of Pain) der beskriver smerte som en "ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, som forbindes med aktuel eller mulig skade, eller som beskrives i vendinger svarende til en oplevelse".

Smerter er derfor en oplevelse som dannes i vores hjerner på baggrund af de informationer, som hjernen modtager fra omgivelserne og som holdes op i mod vores tidligere erfaringer, tanker og følelser.

 Dine smerter er virkelige og intensiteten du mærker dem er fuldstændigt valide.

Smerterne sidder bare ikke i kroppen, men bliver formet oppe i hjernen.

Eksempel:

 

Falder du på løbeturen og slår knæet, oplever du en smerte, der er forbundet med slaget og du har derfor SMERTE + SKADE. Dette er hensigtsmæssigt, da smerten gør, at du ikke har lyst til at belaste, men beskytte og aflaster området.

Skifter vi konteksten ud, og er du nu i Afrika på flugt fra en løve og slår dit knæ. Hvad tænker du er vigtigst for din overlevelse - at beskytte og aflaste knæet eller komme så langt væk fra løven som muligt? I dette tilfælde vil du sandsynligvis have INGEN SMERTER + SKADE.

SMERTER + SKADE

INGEN SMERTER + SKADE

SMERTER UDEN SKADE

INGEN SMERTER INGEN SKADE

Drikker vi en iskold sodavand på en sommerdag, meget hurtigt - oplever vi oftest et "brain freeze" eller "ishovedpine". Vi oplever kraftig SMERTE UDEN SKADE.

Fantomsmerter er også et godt eksempel på, at der ingen skader er, men individerne der har fået amputeret en arm fortsat mærker smerte som om de stadigvæk havde armen.

Ud fra disse eksempler kan vi hurtigt afkræfte de gamle forklaringsmodeller, hvor smerte er et resultat af en vævsskade.

Vores oplevelse af smerter er styret af nervesystemet og indebærer både fysiske og emotionelle komponenter.

 

De fysiske påvirkninger kan være alle former for sensoriske påvirkninger som vores nervesystem opfanger gennem "sanseceller" i  hele kroppen og fører videre op til bearbejdning i hjernen. Eksempler på disse påvirkninger kan være:

  • Slaget fra et fald

  • Hånden der rør en varm kogeplade

  • Foden der træder på en tegnestift på gulvet

 

Hjernen modtager disse informationer og skaber herefter et respons, uden din bevisthed - der udløses altså en refleks. Afhængigt af typen af den fysiske påvirkning og tidligere erfaringer relateret til samme påvirkning, medfører dette en reaktion hvis formål er, at sikre vores overlevelse. Eksempelvis:

  • Hjernen skaber oplevelse af smerte efter faldet, som får os til at beskytte det tilskadekommende område

  • Hjernen aktiverer de muskler som hurtigt kan trækken hånden væk fra kogepladen

  • Hjernen aktiverer de muskler som hurtigt kan løfte foden væk fra gulvet

 

Ved kroniske smerter er nervesystemet og sansecellerne, der opfanger de fysiske påvirkninger, overfølsomme. Det betyder, at der skal meget mindre til at udløse overlevelsesreflekserne og derved oplevelsen af smerter.

 

Med P-DTR kan vi normalisere disse reflekser og fjerne nervesystemets overfølsomhed.

 

De emotionelle påvirkninger kan være vores tidligere erfaringer, tanker, bekymringer relateret til smerten og den kontekst hvori smerten opstår. Derfor bruges begrebet "fear-avoidance" ofte i moderne smertevidenskab, hvor frygt for en bevægelse kan medføre en undvigelse af bevægelsen og dermed skabe en negativ spiral for fysisk udfoldelse.

Det er derfor essentielt for at blive smertefri, at du forstår hvad smerter er, og hvordan vi mennesker påvirker oplevelsen af smerter.

De kroniske smerter som du oplever er ægte i al sin størrelse og intensitet, men er altså et resultat af et overfølsomt nervesystem og en hjerne der konstant er i alarmberedskab.

OPTIMUS - Fysioterapi & P-DTR behandler både akutte og  længerevarende (kroniske) smerter med gode resultater, fordi vi:

Tager udgangspunkt i din historie og ikke dine tidligere behandlere, læger eller andre fagpersoners konklusioner

Arbejder ud fra en behandlingsform, der er baseret på et videnskabeligt fundament af moderne smertevidenskab, neurologi, anatomi og biomekanik

Har specialiseret os indenfor en helt ny behandlingsform: P-DTR, som behandler og "genstarter" nervesystemet

Underviser vores kunder i moderne smertevidenskab, så du kan forstå kompleksiteten i smerter - og hvad du selv kan gøre for at få det bedre

Er du i tvivl om vi kan hjælpe, så ring eller skriv til os og få en gratis opklarende samtale på

15 min.

Eller bestil en tid med det samme og tag de første skridt mod smertefrihed

bottom of page